ÇEVRE POLİTİKASI

AKSU TEKSTİL olarak amacımız müşteri memnuniyetini sağlarken çevreye duyarlı üretimi esas almaktır.
Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel Çevre Yönetim sistemi politikamız şöyledir;
• İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
• Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
• Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
• Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
• Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
• Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
• Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açılabilecek kirlenmeyi önlemek.